Redcord® je terapeutický přístroj pro rehabilitaci a cvičení. Je velmi užitečnou pomůckou fyzioterapeuta v jeho každodenní práci. Využívá se pro individuální cvičení i cvičení ve skupině.

Redcord® lze doplnit o různé druhy popruhů a doplňků tak, aby terapie byla vždy adekvátní ke stavu a funkčním schopnostem cvičícího jedince. Terapeut může pomocí popruhů a umístění pacienta pod aparátem Redcord® ovlivnit úroveň záteže, směr pohybu i zatížení jednotlivých kloubů. Popruhy mohou terapeuti dosáhnout úplného odlehčení těla, nalézt relaxační či úlevovou pozici u bolestivých stavů. Popruhy také výrazně snižují i zátěž fyzioterapeuta, systém je pomocnou rukou fyzioterapeuta, protože umožní pacienta (klienta) nastavit do potřebné pozice a z ní potom provádět potřebnou aktivní terapii. Redcord® je vyvinut na základě nápadů a potřeb fyzioterapeutů, lékařů a pacientů.

Své místo má Redcord® jako nástroj v oblasti prevence následků přetížení z důvodu výkonu povolání. Je často organizovaně využíván zaměstnanci firem pro předcházení následkům z jednostranného zatížení jako je dlouhodobé sezení (manažerská práce – např. přetížení krční páteře nesprávným držením hlavy a chybným sedem), delší a opakované jízdy v autě (řidiči z povolání, nevhodná dlouhodobá pozice často v nízkém sedu), řemeslníci (pozice, ve které vykonávání profese často přetěžuje některou z oblastí těla, což vyústí v bolesti ramen, bederní páteře, krku atd.)

8hotovo6_hotovo