POSKYTOVANÉ TERAPEUTICKÉ SLUŽBY:

 • Léčba funkčních bolestí celého pohybového aparátu (bolesti kloubů, svalů, bolestivé svalové body, vystřelující bolesti…).
 • Léčba bolestí způsobených strukturální poruchou (nestejné délky končetin, vyhřezlé ploténky, degenerativní onemocnění kloubů …).
 • Terapeutická péče po operacích a úrazových stavech.
 • Nácvik užívání trackových holí, nácvik správné nebolestivé chůze .
 • Léčba neurologických onemocnění (cévní mozkové příhody, parézy centrální i periferní…).
 • Prevence bolestí pohybového aparátu, především bolestí zad – osvojení správných jednoduchých pohybových dovedností (fyziologie pohybu).
 • Kompletní podiatrické vyšetření (viz kapitola podiatrie)
 • Péče o pohybový aparát v průběhu těhotenství a po porodu.
 • Léčba funkční ženské neplodnosti .
 • Léčba dětí (většinou starších 3 let) se skoliózami, vadným držením těla, plochýma nohama, „křivými“ dolními končetinami …
 • Výběr a naučení vhodných cvičení, pohybových opatření v domácím, pracovním prostředí i zvoleném sportovním prostředím.
 • Vytvoření individuálního plánu pro dobu léčení a plánu pro dobu po ukončení terapie.
 • Nasměrování na další vyšetření k ostatním odborníkům.
 • Doporučení a naučení práce s vhodnými dostupnými kompenzačními, protetickými a ortopedickými pomůckami.

VYUŽÍVANÁ METODIKA A POSTUPY

V diagnostice a léčbě vycházím ze znalosti neurofyziologie, vývojové kineziologie a manuální medicíny, jak je v současnosti vyučována na Univerzitě Karlově Doc. Vélem a Doc. Kolářem, se základy položenými Prof. Lewitem a Prof. Jandou. V manuálních technikách používám postupů školených PhDr. Švejcarem a Doc. Tichým. Hlavní náplň terapie spočívá v přímé manuální práci s pacientem, vycházející ze znalosti vzniku funkčních změn, jejich zřetězení a vzájemných kombinací. Významným pomocníkem při objasňování pohybových poruch a souvislostí je systém závěsných lan Redcord, u nás reprezentovaný klinikou S.E.T. Hradec Králové, která systém přivezla z Norska.

 • Mobilizace periferních kloubů a páteře, postizometrické relaxace a fasciové techniky, měkké techniky
 • Fyzioterapeutické metodiky na neurofyziologickém podkladě, metody reflexní terapie (prvky Vojtovi reflexní lokomoce, Kabat (PNF), McKenzie, Brügger, Schrott, Mojžíšová, Klapp…)
 • Léčebnou tělesnou výchovu (LTV) individuální i skupinovou, správné metodiky kondičního i výkonnostního posilování
 • Aplikace vývojové kineziologie v praxi
 • Práce se středem těla (aktivace hlubokého stabilizačního systému);
 • Práce v Redcord systému (Therapimasteru)
 • Práce s gymbally, overbally a jinými labilními pomůckami
 • Taping, kinesiotaping
 • Výroba individuálních vložek s korekcemi (viz. podiatrie)