Při své praxi se mi často stává, že klienti už zvládají pracovat se svými pohybovými problémy za zdmi mé ordinace, ale na svém pracovišti, doma, v životě, při sportování, se jim nově získané návyky nedaří tolik uplatňovat. Proto často vyrážím do terénu, zkoumám pracovní prostředí, komunikujeme do detailů možnosti kompenzačních cvičení a režimových opatření během pracovní doby či školní docházky. Snažíme se společně infiltrovat nové prvky do provozovaných sportovních činností. Jedině tak, že dokážeme propojit nově nabyté dovednosti s dosud provozovaným životním stylem, vede k opravdovému řešení problémů.